Fundacja Kwestia Edukacji powstała w 2015 r. jako owoc kilkunastoletnich doświadczeń założycielek organizacji w koordynowaniu różnego rodzaju projektów społecznych w zakresie wyrównywania szans w edukacyjnych i zawodowych oraz w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne dzieci i młodych ludzi w różnych sferach ich funkcjonowania.

 

Głównym celem działania Fundacji jest realizacja działań edukacyjnych  i psychoedukacyjnych dla młodzieży w celu zwiększenia uczestnictwa młodych ludzi w społeczeństwie obywatelskim, a także prowadzenie warsztatów  i działań antydyskryminacyjnych

 

Włączamy się aktywnie w partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami samorządu, biznesu i środowisk akademickich, którym bliskie są nasze cele.

 fundacja@kwestiaedukacji.org.pl

+48 603 925 322 +48 662 137 098